desember 2007


Skolen vil bruke PC spill for å belyse aktuelle problemstillinger i ulike fag. Her vil eleven aktivt gå inn i rolle for å sette seg inn i spesielle temaer. Dette vil gi elevene en helt nye vinkel på innholdet enn det de vil møte i bøker eller tekster på internett. Aktuelle programmer er Palestine, Food  Force, Second  Life, Peacmaker og Global Island.

Reklamer

Dette prosjektet skal se på forskjellig bruk av web 2.0 verktøy i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Her skal elevene gjennom aktivt samarbeid være med å produsere digitalt læringsinnhold. Det gjelder tekst, bilde, lyd og film. Derfor vil kildekritikk, digitale opphavsrettigheter og informasjonskompetanse være sentrale begreper under produksjonen. Aktuelle verktøy er wiki, blogg, youtube og podcast

Kastellet skole ønsker å møte elvenes digitale hverdag i ulike undervisningssammenhenger. Elever tar nesten daglig i bruk ny teknologi og utvikler nye digitale vaner. Skolen henger som regel ikke med på denne utviklingen og klarer i for liten grad å nyttegjøre den digitale kompetansen som elevene innehar. Dette ønsker Kastellet skole å gjøre noe med.

Dette prosjektet ønsker å utnytte de pedagogiske mulighetene som ligger i bruken av nye digitale medier og teknologier. De fleste nye trender og teknologier kan begrunnes ut fra ulike pedagogiske læringsteorier og bør derfor være en naturlig del av undervisningen>