Informasjon


Nettmobbing og konsekvensene av dette er en av de største utfordringene nettbruk byr på. I år setter hele Europa og Kastellet skole dette på agendaen for årets Safer Internet Day.

Trygg bruk-dagen 10. februar

Trygg bruk-dagen 10. februar

Gjennom hele dagen vil alle klasser gjøre ulike oppgaver og ha samtaler om temaet.  

Kastellet skole jobber med informasjonskompetanse, nettvett og digital dømmekraft gjennom hele skoleåret og hvert trinn har egne prosjekter som de skal igjennom. Skolen har også utviklet et egen ressursrom i Fronter hvor lærere og elever på alle trinn kan nyttiggjøre seg av ulike undervisningsopplegg.

 

Nyttige lenker for om informasjonskompetanse, nettvett og digital dømmekraft

Barnevakten.no

 

Tryggbruk.no

 

Kolla källan

 

Insafe (europeisk fellesside)

 

Ett klikk for mye

 

Nettvett.no

 

Redd barna

 

Du bestemmer

 

Klar ferdig gå

 

 

Trygg bruk av Internett

Trygg bruk av Internett

 

 

Trygg bruk-dagen 10. februar blir markert av Medietilsynet på filmes hus.

Se programmet

Du bestemmer

Du bestemmer

Reklamer

Kastellet skole ønsker å møte elvenes digitale hverdag i ulike undervisningssammenhenger. Elever tar nesten daglig i bruk ny teknologi og utvikler nye digitale vaner. Skolen henger som regel ikke med på denne utviklingen og klarer i for liten grad å nyttegjøre den digitale kompetansen som elevene innehar. Dette ønsker Kastellet skole å gjøre noe med.

Dette prosjektet ønsker å utnytte de pedagogiske mulighetene som ligger i bruken av nye digitale medier og teknologier. De fleste nye trender og teknologier kan begrunnes ut fra ulike pedagogiske læringsteorier og bør derfor være en naturlig del av undervisningen>