Prosjekter


Reklamer

Nettmobbing og konsekvensene av dette er en av de største utfordringene nettbruk byr på. I år setter hele Europa og Kastellet skole dette på agendaen for årets Safer Internet Day.

Trygg bruk-dagen 10. februar

Trygg bruk-dagen 10. februar

Gjennom hele dagen vil alle klasser gjøre ulike oppgaver og ha samtaler om temaet.  

Kastellet skole jobber med informasjonskompetanse, nettvett og digital dømmekraft gjennom hele skoleåret og hvert trinn har egne prosjekter som de skal igjennom. Skolen har også utviklet et egen ressursrom i Fronter hvor lærere og elever på alle trinn kan nyttiggjøre seg av ulike undervisningsopplegg.

 

Nyttige lenker for om informasjonskompetanse, nettvett og digital dømmekraft

Barnevakten.no

 

Tryggbruk.no

 

Kolla källan

 

Insafe (europeisk fellesside)

 

Ett klikk for mye

 

Nettvett.no

 

Redd barna

 

Du bestemmer

 

Klar ferdig gå

 

 

Trygg bruk av Internett

Trygg bruk av Internett

 

 

Trygg bruk-dagen 10. februar blir markert av Medietilsynet på filmes hus.

Se programmet

Du bestemmer

Du bestemmer

Skolen vil bruke PC spill for å belyse aktuelle problemstillinger i ulike fag. Her vil eleven aktivt gå inn i rolle for å sette seg inn i spesielle temaer. Dette vil gi elevene en helt nye vinkel på innholdet enn det de vil møte i bøker eller tekster på internett. Aktuelle programmer er Palestine, Food  Force, Second  Life, Peacmaker og Global Island.

Dette prosjektet skal se på forskjellig bruk av web 2.0 verktøy i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Her skal elevene gjennom aktivt samarbeid være med å produsere digitalt læringsinnhold. Det gjelder tekst, bilde, lyd og film. Derfor vil kildekritikk, digitale opphavsrettigheter og informasjonskompetanse være sentrale begreper under produksjonen. Aktuelle verktøy er wiki, blogg, youtube og podcast