Verktøy


Her kan dere se hvordan man kan lage en digital tidslinje ved hjelp av verktøyet Dipity. Eksempelt beskriver språkhistorien i Norge og er laget av Ingunn Kjøl Wiig ved Sandvika videregående skole. Dette verktøyet kan brukes til mye spennede i undervisningen.

Reklamer

Skolen vil bruke PC spill for å belyse aktuelle problemstillinger i ulike fag. Her vil eleven aktivt gå inn i rolle for å sette seg inn i spesielle temaer. Dette vil gi elevene en helt nye vinkel på innholdet enn det de vil møte i bøker eller tekster på internett. Aktuelle programmer er Palestine, Food  Force, Second  Life, Peacmaker og Global Island.