Skolen vil bruke PC spill for å belyse aktuelle problemstillinger i ulike fag. Her vil eleven aktivt gå inn i rolle for å sette seg inn i spesielle temaer. Dette vil gi elevene en helt nye vinkel på innholdet enn det de vil møte i bøker eller tekster på internett. Aktuelle programmer er Palestine, Food  Force, Second  Life, Peacmaker og Global Island.

Reklamer