Dette prosjektet skal se på forskjellig bruk av web 2.0 verktøy i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Her skal elevene gjennom aktivt samarbeid være med å produsere digitalt læringsinnhold. Det gjelder tekst, bilde, lyd og film. Derfor vil kildekritikk, digitale opphavsrettigheter og informasjonskompetanse være sentrale begreper under produksjonen. Aktuelle verktøy er wiki, blogg, youtube og podcast

Reklamer