Kastellet skole ønsker å møte elvenes digitale hverdag i ulike undervisningssammenhenger. Elever tar nesten daglig i bruk ny teknologi og utvikler nye digitale vaner. Skolen henger som regel ikke med på denne utviklingen og klarer i for liten grad å nyttegjøre den digitale kompetansen som elevene innehar. Dette ønsker Kastellet skole å gjøre noe med.

Dette prosjektet ønsker å utnytte de pedagogiske mulighetene som ligger i bruken av nye digitale medier og teknologier. De fleste nye trender og teknologier kan begrunnes ut fra ulike pedagogiske læringsteorier og bør derfor være en naturlig del av undervisningen>

Reklamer