Dette prosjektet skal se på forskjellig bruk av web 2.0 verktøy i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Her skal elevene gjennom aktivt samarbeid være med å produsere digitalt læringsinnhold. Det gjelder tekst, bilde, lyd og film. Derfor vil kildekritikk, digitale opphavsrettigheter og informasjonskompetanse være sentrale begreper under produksjonen. Aktuelle verktøy er wiki, blogg, youtube og podcast